title
Riigibrändi mõju välisinvesteeringute kaasamisele ja turismisektori kasvatamisele Balti riikide näitel
The impact of nation brand on attracting foreign investments and promoting the tourism sector on the example of the Baltic states
author
Lepik, Vahur
defence date
language