title
Relatsioonilise ja mitterelatsioonilise andmebaasi jõudluse ristanalüüs relatsioonilise ja mitterelatsioonilise andmemudeliga PostgreSQL ja MongoDB näitel
Cross-Analysis of Relational and Non-Relational Database Performance with Relational and Non-Relational Data Model on the Example of PostgreSQL and MongoDB
author
Saar, Grete
defence date
language