title
ITIL’i põhise IT halduse ja agiilse IT arenduse üksuste liidestus suurettevõtte näitel
Interfacing ITIL Based IT Operations and Agile IT Development by the Example of Large Organization
author
Ruuben, Pille-Riin
supervisor
Metsa, Jaan
defence date
language