title
Riigiteede korrashoiulepingute täitmise järelevalve korraldamine Pärnu mk. pilootprojekti näitel
Organizing supervision over state roads maintenance contracts on the example of Pärnu County`s pilot project
author
Saat, Meelis
keywords
riigiteede korrashoiulepingud
pilootprojekt
road maintenance contracts
pilotprojekt
supervisor
defence date
language