title
Koorejäätmete aunastamise ja kuivatamise analüüs Vara Saeveski OÜ näitel
Analysis of Storage and Drying of Bark Based on an Example of Vara Sawmill OÜ
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus