title
PVC katete ja vineeri liimliidete nihke- ja rebimistugevus peale vees vanandamist
Lap-shear strength and peel strength properties of hygro aged adhesive joint between PVC coated fabric and plywood
author
Kitsing, Herkki
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
piiratud ligipääs
limited access