title
Eesti odrasortide sobivus agrobakteri vahendatud transformatsiooniks
Suitability of Estonian barley varieties for Agrobacterium-mediated transformation
author
Raudva, Liina
keywords
kallus
regeneratsioon
immature embryos
callus induction
regeneration
Agrobacterium-mediated transformation
defence date
language