title
Iraani väljakutsed EID juurutamisel ning kodanike teadlikkus elektroonilisest identifikatsioonist
Challenges of implementing Iranian EID in the public sector and citizens/awareness of it
author
Azari, Alireza
defence date
language