title
Plokiahelad ja asjade internet, mis võimaldavad ÜRO nälja kaotamise eesmärgi täitmist: detsentraliseeritud digitaalne turg toidujääkide ümberjaotamiseks sotsiaalsete supermarketite kaudu
Blockchain and Internet of Things Enabling the United nations zero hunger goal: a decentralised digital marketplace for surplus food redistribution via social supermarkets
author
Cervantes Sanchez, Leonardo Alberto
keywords
SDGs
zero hunger
social supermarkets
surplus food
redistribution
decentralised digital
marketplace
blockchain analytics
defence date
language