title
Sooja tarbevee ringlussüsteemi soojuskadude mõju kortermaja energiatarbele
The effect of domestic hot water circulation system heat losses on the energy consumption of an apartment building
author
Luunja, Gerli
keywords
soe tarbevesi
ringlussüsteem
domestic hot water system
circulation system
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network