title
Ohvitseride põhikursuse karjäärimudeli valinute motivatsiooni ja töörahulolu mõjutavad tegurid Eesti Kaitseväes
Factors in Estonian Defence Forces influencing motivation and job satisfaction of officers (who have) chosen the basic course career model
author
Austa, Andre
defence date
language