title
Tööstushoone teraskarkassi kandeelementide arvutus ja konstrueerimine
Calculation and design of bearing elements of an industrial steel-framed building.Расчет и конструирование несущих элементов промышленного здания со стальным каркасом
author
Kuzmenko, Roman
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information