title
Päritolumaa ja selle maine mõju tarbija ostuotsusele viinamarjaveinide näitel
Country of Origin Image’s Effect on Consumer Decision Making in Case of Wines
author
Kiinros, Maarit
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible from the TUT network only