title
Tarbijate ostumotiivid AS Sangari toodete tarbimisel
Consumers buying motives for purchasing the products of Sangar Ltd
author
Kraft, Andreas
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network