title
Hoonete betooni 3D printimise kasutusvõimaluste, eeliste ja piirangute analüüs
The analysis of use cases, benefits and constraints of 3D concrete printed buildings
author
Kütt, Kerdo
keywords
konstruktsiooni printimine
automatiseeritud ehitus
concrete 3D printing
construction printing
automated construction
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus