title
Ettevõtte finantsseisundi analüüs ja äripartneri valimine Eesti AGA AS näitel
Company financial statement analysis and business partner selection for example of Eesti AGA AS
author
Makarov, Dmitri
supervisor
defence date
language