title
Ludroid: Android platvormi pahavara tuvastamistehnikate ülevaade ning pahavara esmase kaitse lahenduse arendamine
Ludroid: Evaluation of Android Malware Detection Techniques and Development of a First Line Defense Solution
author
Bondar, Iryna
supervisor
Caliskan, Emin
defence date
language