title
Sündmuste voogude korrelatsioon ja komplekstöötlus vabavaralahendusi kasutades
Streaming event correlation and complex event processing using open-source solutions
author
Arikas, Tarvo
keywords
komplekstöötlus
voogtöötlus
complex event processing
cep
stream processing
defence date
language