title
Tallinna Polütehnik Nr 7 1978
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
03.03.1978
language