title
330/110 kV õhuliini maanduse projekteerimine
330/110 kV transmission line grounding system design
author
Kivistik, Ranno
keywords
maandustakistus
vastusuunaliste ülelöökide määr
piksekaitsetrossist möödalöögi määr
touch voltage
step voltage
backflash rate
shielding failure flashover rate
grounding resistance
supervisor
defence date
language