title
Ettevõtte X investeerimisprojekti tasuvusanalüüs
A Cost-benefit analysis of an investment project
author
Übius, Kerli
defence date
language