title
Turunduse efektiivsuse suurendamine ettevõtte Fund Ehitus OÜ näitel
Increasing marketing efficiency on the example of Fund Ehitus OÜ
author
Sõmerik, Kristina
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 17.05.2029