title
Konformsete ennustuste rakendamine regressioonimudelile finantstehnoloogiaettevõtte näitel
Applying Conformal Predictions to the Regression Problem: a Case Study of a FinTech
author
Kokla, Jan
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 01.01.2028
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
IAIB