title
Eesti kohalike omavalitsuste võimekus kasutada rahvaalgatus.ee kaudu esitatud petitsioone kohaliku elu korraldamises
Estonian local governments capacity to use petitions submitted via the Estonian citizens initiative portal in local policy-making
author
Eerik, Anni
supervisor
Randa-Liiv, Tiina
defence date
language