title
Päikesepaneelide ilmastikutingimustest lähtuva tootlikkuse mudeli arendamine
Development of a weather conditions based productivity model for solar panels
author
Kask, Emma
keywords
päikesepaneelide toodang
ilmastikutingimused
prognoosi mudel
solar panel performance
weather conditions
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus