title
Ärianalüüs väikeettevõtte vastavusse viimiseks isikuandmete kaitse üldmääruse regulatsioonidega
Business analysis for small company to ensure compliance with the general data protection regulation
author
Renn, Rainer
defence date
language
department / college