title
Isikunimede analüüs, parsimine ja vormindamine Eesti, Saksamaa ja Suurbritannia nimede näitel
Analysis, Parsing and Formatting of Personal Names on the Example of Estonia, Germany and the United Kingdom
author
Mõtshärg, Liisi
supervisor
defence date
language