title
Ajavõtutulemuste integratsioonimooduli loomine ja kasutuselevõtt otseülekande tarkvarale Rockstick Production OÜ näitel
Creating and Implementing Timing Results Integration Module for Live Broadcasting Software by the Example of Rockstick Production OÜ
author
Tammai, Martin
keywords
jalgrattavõistlus
ajavõtt
otseülekanne
Livestream Studio
cycling race
timing
live broadcast
supervisor
defence date
language
department / college