title
Erinevate keskkondade mõju polüstüreensoojustuse omadustele
Influence of different environments on properties of thermal insulation materials made from polystyrene
author
Smirnova, Kristina
keywords
ekstrudeeritud polüstüreen
expanded polystyrene (EPS)
extruded polystyrene (XPS)
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network