title
Eraisiku krediidiriski mõjutavate tegurite analüüs ühisrahastusportaali Bondora näitel.
Analysis of borrower's credit risk determinants: evidence from crowdfunding platfrom Bondora
author
Grents, Linda Katariina
defence date
language