title
Üleminek teedeehituses kasutatavatelt kvaliteedinõuetelt tee toimivusnõuetele
Transition from quality requirements to road performance-based requirements in pavement construction
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
Viies, Richard
defence date
language
rights
piiratud ligipääs
limited access