title
Kauba puudujäägi tagajärjed ja omatoodangu optimaalne teenustase jaekaubanduses
Consequences of Out-of-Stock and Optimal Service Level of Private Label Products in Retail
author
Gross, Gea
keywords
kauba puudujääk
teenustase
vertikaalselt integreeritud tarneahel
vertically integrated supply chain
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information