title
COVID-19 pandeemiaga kaasnenud muutused kontoritöötajate töökorralduses ja suhetes
Changes in the work organization and relationships of office workers due to the COVID-19 pandemic
keywords
virtuaalne töö
kriisiolukord
flexible work organization
relationships
crisis situation
supervisor
defence date
language