title
Kapitali väljamaksed Eesti äriühingutes 2009-2022
An analysis of the payouts to shareholders in Estonian companies between 2009-2022
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus