title
The factors resulting turnover of production workers during first year at work
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 01.06.2028.
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal.
Embargoed until 01.06.2028. Not available at academic unit.