title
Liha taimsete alternatiivide ja jätkusuutlikkuse hoiakud tarbijate seas
Consumer attitudes towards plant-based meat alternatives and sustainability
author
Koemets, Kätlin
defence date
language