title
Facebook ja programmeeritud personaliseeritud reklaamide mõjususe võrdlemine ettevõtte Hea Toit AS näitel
The Comparison of Facebook and Programmatic Personalised Ads Effectiveness on the Example of Hea Toit AS
supervisor
defence date
language