title
Digitaalne transformatioon õpetamise ja õppimise protsssis keskhariduses: juhtumiuuring info- ja sidetehnoloogia kasutamisests Georgetown Guyana koolides
Digital transformation in secondary educatsion: A case study of ICT usage in Georgetown Guyana
author
Abdool, Shiyevina Amelia
defence date
language