title
Rahvuskultuur ja panga riskide võtmine: riikidevaheline uuring GLOBE raamistiku abil
National culture and bank risk-taking: cross country study using GLOBE framework
author
Borg, Fabian
defence date
language