title
Tõsta talu elamu rekonstrueerimise ettepanekud ja energiatõhusus
Reconstruction proposals and energy efficiency of the Tõsta residental building
author
Hanni, Kaidi
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal