title
Betooni kapillaarset veeimavust vähendavate lisandite mõju erinevatele normaalbetoonidele
The effect of water permeability reducing admixtures on different concretes
author
Hoolma, Sten
keywords
kapillaarne veeimavus
veeimavust vähendavad lisandid
capillary water permeability
water permeability reducing admixtures
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information