title
Puitbiomassi pürolüüsi jääksaaduste karakteriseerimine ja võimalikud kasutusalad
The characterisation of residual products from pyrolysis of wooden biomass and utilisation possibilities
author
Mark, Aleks
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus