title
Termokrohvil põhineva fassaadisüsteemi püsivusomadused ja toimivus Eestile omases kliimas
Performance of thermal plaster based facade system in Estonian climate
author
Kütt, Katrin
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information