title
Veebirakenduse loomine targa maja prototüübi jaoks
Webapplication creation for the prototype of a smart home.
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal.
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information.