title
Maapiirkondade ettevõtluse arengut soodustavad ja takistavad tegurid Mulgi valla näitel
Factors contributing and preventing the Development of Entrepreneurship in Rural Areas based on the Example of Mulgi Municipality
author
Järve, Paulina
supervisor
defence date
language