title
Eesti e-valimiste süsteemi turvaanalüüs ründepuude metoodikate näitel
Security Analysis of the Estonian I-Voting System Using Attack Tree Methodologies
author
Torn, Tanel
supervisor
defence date
language