title
Angiopoietiini-sarnase valk 4 ja lipoproteiinlipaasi vahelise interaktsiooni uurimine inimese vereplasmas
Investigation of the interaction between angiopoietin-like protein 4 and lipoprotein lipase in human plasma
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information