title
Kulusäästliku mõtteviisi printsiipide rakendamine laokorralduse analüüsil väikeettevõtte tööstuskemikaali lao näitel
Applying lean principles in warehouse management analysis on the example of industrial chemicals warehouse of a small company
author
Orupõld, Rita
supervisor
defence date
language