title
Tallinna Polütehnik Nr 25 1980
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
26.09.1980
language