title
Miljööväärtuslikul alal paikneva Teise maailmasõja järgse stalinistliku korterelamu fassaadi rekonstrueerimisvõimalused hoone Puiestee 81, Tartu näitel
The Possible Solutions to Reconstruct the Façade of a Post-WW II Brick Apartment Building Puiestee 81, Tartu in an Area of Cultural and Historic Value
author
Orav, Liisbet
keywords
telliskorterelamu
tellishoone fassaadi korrastamine
rekonstrueerimise tasuvus
brick apartment building
reconstruction of brick façade
cost-efficiency of reconstruction
area of cultural and historic value
supervisor
Alasoo, Gerli
defence date
language